Kontakti

mail: drenovci@vk.t-com.hr
_______________________________________________________________________________
Direktor:
Branimir Filipović, mag. ing. agr. 098/217-909
_______________________________________________________________________________
Pravna i pogrebna služba:
Milorad Damjanović mag.iur. 099/264-4441
_______________________________________________________________________________
Financijski i opći poslovi:
Josip Abramović 099/264-4440
______________________________________________________________________________
Vodoinstalaterska služba:
Zvonimir Kardum 098/482-779
______________________________________________________________________________
Dimnjačarska služba:
Ivan Matijević 099/2548-106
______________________________________________________________________________
Knjigovodstvo:
Vesna Strepački 099/2644-442
______________________________________________________________________________