Cjenik pogrebnih usluga

Cjenik se primjenjuje od 1.ožujka 2014.godine

       

        Broj:36/12-DM

               Drenovci,28.veljače 2014.godine

CJENIK POGREBNIH USLUGA

RED.BR. VRSTA USLUGE CIJENA
1. ISKOP I ZATRPAVANJE GROBA 900,00
2. ISKOP DJEČJEG GROBA I ZATRPAVANJE 300,00
3. FORMIRANJE GROBNOG MJESTA POSLIJE SAHRANE 200,00
4. USLUGA KORIŠTENJA MRTVAČNICE 150,00/dan
5. OTKRIVANJE I VRAĆANJE PLOČE 400,00
6. UKLANJANJE PLOČE I ODVOŽNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 200,00/m2
7. IZDAVANJE RJEŠENJA ZA IZGRADNJU SPOMENIKA 200,00
8. IZDAVANJE POTVRDE O GROBNOM MJESTU 100,00

NAPOMENA:CIJENU SU BEZ PDV-a

Cjenik se primjenjuje od 1.ožujka 2014.godine

      Direktor:

Branimir Filipović,mag.ing.agr

Kontakti

mail: drenovci@vk.t-com.hr
_______________________________________________________________________________
Direktor:
Branimir Filipović, mag. ing. agr. 098/217-909
_______________________________________________________________________________
Pravna i pogrebna služba:
Milorad Damjanović mag.iur. 099/264-4441
_______________________________________________________________________________
Financijski i opći poslovi:
Josip Abramović 099/264-4440
______________________________________________________________________________
Vodoinstalaterska služba:
Zvonimir Kardum 098/482-779
______________________________________________________________________________
Dimnjačarska služba:
Ivan Matijević 099/2548-106
______________________________________________________________________________
Knjigovodstvo:
Vesna Strepački 099/2644-442
______________________________________________________________________________