OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 2019.

Drenovci d.o.o. obavješćuje Korisnike usluge da će se od 01.03.2019. ova usluga obračunavati po novoj cijeni!!!!

Obavijest