Isporuka vozila!

Na temelju provedenog  postupka jednostavne nabave za nabavu teretnog vozila te odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude Šimun d.o.o.,, dana 26.02.2021. godine izvršena je isporuka vozila uz nazočnost direktora g. Branimira Filipovića i predstavnika Šimun d.o.o. g. Nikole Petrića.

blank

 

blank

 

blank