Obavijest korisnicima usluga vezano za ulaz u poslovne prostorije društva!

Poštovani korisnici!

Drenovci d.o.o. za komunalne usluge obavještava poštovane korisnike usluga da će počevši od 16.11.2021., sukladno Odluci Stožera civilne zaštite o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12.11.2021.,ulaz u poslovne prostorije društva biti omogućen samo stranka:

Koje imaju valjanu digitalnu EU COVID potvrdu o cijepljenju,
Koje imaju negativan testa na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata,
Koje imaju valjanu potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju bolesti Covid-19.

Raspolaganje predmetnom dokumentacijom biti će provjereno prilikom ulaska u službene prostorije društva, od strane nadležne osobe.
Stranke se pozivaju, kada je to moguće, da upite postavljaju telefonskim putem ili putem e-maila, a sve sa svrhom smanjenja osobnog kontakta i posljedičnog doprinosa širenju bolesti.

Uprava društva Drenovci d.o.o.