S radom je započelo Reciklažno dvorište Drenovci

OBAVIJEST KORISNICIMA O POČETKU RADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA DRENOVCI
Drenovci d.o.o. za komunalne djelatnosti obavještava korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada da je s radom započelo Reciklažno
dvorište Drenovci na adresi Toljani 132 Drenovci.
Reciklažno dvorište Drenovci je na raspolaganju svim našim korisnicima sa područja općine Drenovci (Drenovci, Đurići, Posavski Podgajci, Račinovci,
Rajevo Selo) svakim radnim danom (pon.-pet.) u vremenu od 07:00 – 15:00 sati.
Na Reciklažno dvorište Drenovci korisnici naših usluga će uz predočenje osobne iskaznice moći dopremiti i odložiti BESPLATNO sljedeće vrste
otpada:
 PAPIR I KARTON TE AMBALAŽU OD PAPIRA I KARTONA
 METALE I AMBALAŽU OD METALA
 STAKLO I STAKLENU AMBALAŽU
 PLASTIKU I AMBALAŽU OD PLASTIKE
 TEKSTIL I ODJEĆA
 GLOMAZNI (KRUPNI) OTPAD
 JESTIVA I MOTORNA ULJA I MASTI
 BOJE I LJEPILA
 DETERDŽENTE
 LIJEKOVE
 BATERIJE I AKUMULATORE
 ELEKTRIČNU I ELEKTORNIČKU OPREMU
 KISELINE, LUŽINE, OTAPALA, FOTOGRAFSKE KEMIKALIJE, PESTICIDE
 AMBALAŽU ONEČIŠĆENU OPASNIM TVARIMA
 DRVO KOJE SADRŽI OPASNE TVARI
 ODBAČENU OPREMU KOJA SADRŽI KLOROFLUOROUGLJIKE
 METALNA AMBALAŽA UKLJUČUJUĆI PRAZNE SPREMNIKE POD TLAKOM
 GRAĐEVINSKI OTPAD IZ KUĆANSTVA (beton, cigla, crijep, pločice, keramika, materijali koji sadrže azbest do 200 kg)
Pravnim osobama odlaganje otpada na reciklažno nije dozvoljeno, obveza im je otpad zbrinjavati putem ovlaštenih sakupljača i uporabitelja.

DRENOVCI D.O.O. DRENOVCI ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Za sve informacije možete se obratiti na Reciklažno dvorište Drenovci Toljani 132 ili na broj telefona 099/549-1376.

blank
blank