Kako razvrstati otpad?

zelena  plava smeđa
U zeleni spremnik odlažemo U plavi spremnik odlažemo U smeđi spremnik odlažemo
da
 • tetrapak
 • pelene za djecu i odrasle
 • higijenski ulošci
 • opušci cigareta
 • vlažne maramice
 • vata i spužve
 • vrećice iz usisivača
 • britvice za brijanje
 • višeslojna ambalaža
 • ambalaža za lijekove
 • onečišćene vrećice,
 • onečišćeni papir, folija,
 • ubrusi, maramice, celofan
 • otpad od metenja (prašina)
 • sav ostali neiskoristivi otpad
 • knjige
 • časopisi
 • novine
 • papirnate vrećice
 • prospekti
 • uredski papir
 • katalozi
 • ambalažni papir
 • bilježnice
 • omotnice
 • karton i kartonskom ambalažom
 • kartonskr kutije za jaja
 • ostali papirnati proizvodi
 • boce od jestivog ulja, octa, destilirane vode, sokova, mlijeka
 • ambalaža ad jogurta, sira, prehrambenih proizvoda
 • ambalaža deterdženata,šampona, kozmetike
 • plastični čepovi, poklopci, plastični tanjuri, pribor za jelo plastične igračke (bez drugih materijala)
ne
 • korisni otpad koji se može reciklirati
 • polutekuće i tekuće stvari
 • vrući pepeo
 • otpad životinjskog porijekla
 • otpadni građevinski materijal
 • opasni otpad
 • fotografije, fotopapir
 • indigo papir
 • zauljeni i prljavi papir
 • plastificirane etikete
 • pelene
 • plastificirani papir i slično
 • amabalažu od boja i lakova
 • ambalažu jakih kemikalija i zapaljivih tvari
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina
 • boce i limenke pod tlakom
Skip to content