Kalendar odvoza miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada na području Općine Drenovci za 2021.godinu

Miješani komunalni otpadPOSAVSKI PODGAJCI / RAJEVO SELO – SRIJEDA
RAČINOVCI / ĐURIĆI / Ulica Padež i Gunjanska Rajevo Selo – ČETVRTAK
DRENOVCI – PETAK
RECIKLABILNI KOMUNALNI OTPADDRENOVCI, ĐURIĆI, RAČINOVCIPOSAVSKI PODGAJCI, RAJEVO SELO
PAPIR I KARTON11.01.2021.05.07.2021.12.01.2021.06.07.2021.
01.02.2021.09.08.2021.02.02.2021.10.08.2021.
01.03.2021.06.09.2021.02.03.2021.07.09.2021.
12.04.2021.04.10.2021.13.04.2021.05.10.2021.
03.05.2021.08.11.2021.04.05.2021.09.11.2021.
07.06.2021.06.12.2021.08.06.2021.07.12.2021.
PLASTIKA18.01.2021.12.07.2021.19.01.2021.13.07.2021.
08.02.2021.16.08.2021.09.02.2021.17.08.2021.
08.03.2021.13.09.2021.09.03.2021.14.09.2021.
19.04.2021.11.10.2021.20.04.2021.12.10.2021.
10.05.2021.22.11.2021.11.05.2021.23.11.2021.
14.06.2021.13.12.2021.15.06.2021.14.12.2021.
TEKSTIL17.05.2021.20.09.2021.17.05.2021.20.09.2021.
STAKLO18.05.2021.21.09.2021.18.05.2021.21.09.2021.

Preuzmite tablicu ovdje.

Skip to content