Kalendar odvoza miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada na području Općine Drenovci za 2024.godinu

Miješani komunalni otpad POSAVSKI PODGAJCI / RAJEVO SELO – SRIJEDA
RAČINOVCI / ĐURIĆI / Ulica Padež i Gunjanska Rajevo Selo – ČETVRTAK
DRENOVCI – PETAK
RECIKLABILNI KOMUNALNI OTPAD DRENOVCI, ĐURIĆI, RAČINOVCI POSAVSKI PODGAJCI, RAJEVO SELO
PAPIR I KARTON 08.01.2024. 08.07.2024. 09.01.2024. 09.07.2024.
05.02.2024. 19.08.2024. 06.02.2024. 20.08.2024.
04.03.2024. 09.09.2024. 05.03.2024. 10.09.2024.
08.04.2024. 07.10.2024. 09.04.2024. 08.10.2024.
06.05.2024. 04.11.2024. 07.05.2024. 05.11.2024.
03.06.2024. 02.12.2024. 04.06.2024. 03.12.2024.
PLASTIKA 15.01.2024. 15.07.2024. 16.01.2024. 16.07.2024.
12.02.2024. 26.08.2024. 13.02.2024. 27.08.2024.
11.03.2024. 16.09.2024. 12.03.2024. 17.09.2024.
15.04.2024. 14.10.2024. 16.04.2024. 15.10.2024.
13.05.2024. 11.11.2024. 14.05.2024. 12.11.2024.
10.06.2024. 09.12.2024. 11.06.2024. 10.12.2024.
TEKSTIL 23.09.2024. 23.09.2024.
STAKLO 20.05.2024. 20.05.2024.
METAL 22.07.2024. 22.07.2024.

 

Preuzmite tablicu  ovdje

Skip to content