Kalendar odvoza miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada na području Općine Drenovci za 2022.godinu

Miješani komunalni otpad POSAVSKI PODGAJCI / RAJEVO SELO – SRIJEDA
RAČINOVCI / ĐURIĆI / Ulica Padež i Gunjanska Rajevo Selo – ČETVRTAK
DRENOVCI – PETAK
RECIKLABILNI KOMUNALNI OTPAD DRENOVCI, ĐURIĆI, RAČINOVCI POSAVSKI PODGAJCI, RAJEVO SELO
PAPIR I KARTON 10.01.2022. 04.07.2022. 11.01.2022. 05.07.2022.
07.02.2022. 08.08.2022. 08.02.2022. 09.08.2022.
07.03.2022. 05.09.2022. 08.03.2022. 06.09.2022.
04.04.2022. 03.10.2022. 05.04.2022. 04.10.2022.
02.05.2022. 07.11.2022. 03.05.2022. 08.11.2022.
06.06.2022. 05.12.2022. 07.06.2022. 06.12.2022.
PLASTIKA 17.01.2022. 18.07.2022. 18.01.2022. 19.07.2022.
14.02.2022. 22.08.2022. 15.02.2022. 23.08.2022.
14.03.2022. 19.09.2022. 15.03.2022. 20.09.2022.
11.04.2022. 17.10.2022. 12.04.2022. 18.10.2022.
16.05.2022. 21.11.2022. 17.05.2022. 22.11.2022.
27.06.2022. 12.12.2022. 28.06.2022. 13.12.2022.
TEKSTIL 26.09.2022. 26.09.2022.
STAKLO 23.05.2022. 23.05.2022.
METAL 25.07.2022. 25.07.2022.

 

Preuzmite tablicu ovdje.

Skip to content