Kalendar odvoza miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada na području Općine Drenovci za 2023.godinu

Miješani komunalni otpad POSAVSKI PODGAJCI / RAJEVO SELO – SRIJEDA
RAČINOVCI / ĐURIĆI / Ulica Padež i Gunjanska Rajevo Selo – ČETVRTAK
DRENOVCI – PETAK
RECIKLABILNI KOMUNALNI OTPAD DRENOVCI, ĐURIĆI, RAČINOVCI POSAVSKI PODGAJCI, RAJEVO SELO
PAPIR I KARTON 09.01.2023. 03.07.2023. 10.01.2023. 04.07.2023.
06.02.2023. 07.08.2023. 07.02.2023. 08.08.2023.
06.03.2023. 04.09.2023. 07.03.2023. 05.09.2023.
03.04.2023. 02.10.2023. 04.04.2023. 03.10.2023.
08.05.2023. 06.11.2023. 09.05.2023. 07.11.2023.
12.06.2023. 04.12.2023. 13.06.2023. 05.12.2023.
PLASTIKA 16.01.2023. 10.07.2023. 17.01.2023. 11.07.2023.
13.02.2023. 21.08.2023. 14.02.2023. 22.08.2023.
13.03.2023. 11.09.2023. 14.03.2023. 12.09.2023.
17.04.2023. 09.10.2023. 18.04.2023. 10.10.2023.
15.05.2023. 13.11.2023. 16.05.2023. 14.11.2023.
26.06.2023. 11.12.2023. 27.06.2023. 12.12.2023.
TEKSTIL 18.09.2023. 18.09.2023.
STAKLO 22.05.2023. 22.05.2023.
METAL 17.07.2023. 17.07.2023.

 

Preuzmite tablicu ovdje

Skip to content