Zaštita potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

DRENOVCI  d.o.o. za komunalne djelatnosti, Drenovci, F.Hanamana 1

ili na drenovci@vk.t-com.hr

ili telefonski na broj: 032-861-644

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.


* U prigovoru potrošač je dužan napisati svoje ime i prezime te adresu dostave odgovora.

Skip to content